MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania 

o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń

 Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,

 niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”.  

 Jan Paweł II 

 Zamość, 12 czerwca 1999 roku 

 

  

 

KONKURS EKOLOGICZN0 - REGIONALNY 

 pod patronatem

 Lubelskiego Kuratora Oświaty   

 

LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA 

 

 

 

III edycja 2010/2011 

 

 Między Wisłą a Bugiem 

 

 

SPRAWOZDANIE

 

W nawiązaniu do bogatej tradycji szkoły Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Suścu oraz doradca metodyczny Urszula Bartoszek ogłosiła cykl corocznych konkursów związanych z naszym regionem. 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Do konkursu przystąpiło 28 zespołów – 84 uczniów z wszystkich poziomów kształcenia. Autorzy prac reprezentowali następujące powiaty i miasta: Biała Podlaska, Lublin, Puławy, Krasnystaw, Zamość, Chełm, Janów Lub., Biłgoraj oraz najliczniej Tomaszów Lub. Uczniowie wykazali się wiadomościami i umiejętnościami ponadprzedmiotowymi. Tematyka konkursu obejmuje treści wskazane do realizacji w nowej podstawie programowej.

W ramach konkursu uczniowie wykonali specjalne wydanie gazetki szkolnej. Treści obejmowały zagadnienia hydrograficzne i osadnictwo Lubelszczyzny w związku z powodziami jakie dotknęły nasz region.

 Konkurs zyskał uznanie władz oświatowych i samorządowych. Po złożeniu stosownej dokumentacji potwierdzającej działalność ekologiczno-regionalną szkoły Lubelski Kurator Oświaty objął konkurs swoim patronatem. Fakt ten podniósł rangę konkursu oraz przyczynił się do promocji  szkoły i środowiska.

 

Regulamin III etapu konkurs ogłoszony był na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie, LSCDN w Zamościu i ZSP w Suścu.

Oceny prac konkursowych dokonała, 13. maja 2011 r., komisja w składzie:

1. Wiesława Gruner - doradca metodyczny, nauczyciel historii

2. Monika Rebizant-Siwiło - regionalistka, pisarka, nauczyciel historii,

3. Małgorzata Lisikiewicz – nauczyciel geografii

Wójt Gminy Susiec Franciszek Kawa przyznał 2 nagrody specjalne, którymi wyróżnił prace za ich stronę graficzną.

 

W dniu 25. maja 2011r. odbyła się uroczysta gala podsumowania III edycji pod hasłem „Między Wisłą a Bugiem”.

Swoją obecnością zaszczycili nas: wicestarosta powiatu Tomaszów Lub. - Jan Fila, Wójt gminy Susiec - Franciszek Kawa, Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwa Józefów – nadleśniczy Leszek Dmitroca i leśniczy Krzysztof Malec, referent ds. edukacji Roztoczańskiego Parku Narodowego Pani Aneta Ukalska, Koordynator pracy doradców metodycznych Pani Maria Winiarska, Kierownik Zespołu Parków Krajobrazowych w Zamościu Krzysztof Kowalczuk, Przewodniczący Rady Gminy Susiec Wiesław Ćmiel, Przewodnicząca Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury, Promocji i Turystyki Kamila Sobolewska, asp. Szczepan Łasocha Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Kuśmierz, członek Zarządu Rady Rodziców Małgorzata Bosiak oraz młodzież z opiekunami.

Podsumowanie konkursu obejmowało następujące działania:

Ø Program artystyczny w wykonaniu młodzieży ZSP w Suścu.

Ø Wręczenie nagród przez sponsorów i członków komisji konkursowej.

Ø Prelekcja pracownika CKP w Jarosławiu Zdzisława Lwa na temat akcji „Tanew – czysta rzeka”;

Ø Posiłek dla wszystkich uczniów, opiekunów i gości sponsorowany przez Wójta gminy Susiec.

Ø Ewaluacja konkursu oraz podsumowania, wpisy uczestników do Kroniki Szkolnej.

 

Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Barbara Żelasko oraz młodzież Gimnazjum Publicznego w Suścu.

Do przygotowania uroczystości włączyli się nauczyciele gimnazjum. Strona graficzna - Maria Mielniczek; chór - Edyta Nieścior, zdjęcia, kronika - Piotr Żelasko; sprzęt, nagłośnienie - Paweł Fronc, inscenizacje – Wiesława Buczek, Barbara Jarczak, Stanisława Pogudz; teksty, scenariusz - Urszula Bartoszek, kamera – Mariusz Fanfara. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała Bogumiła Łasocha, Małgorzata Borowicz, Jan Skroban, Tetyana Bakay, Beata Brigui, Joanna Hałasa, Tobert Turowski.

Organizacja, przebieg konkursu: Doradca metodyczny – Urszula Bartoszek

 

Wyniki konkursu i zajęte miejsca: 

Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krasnymstawie – opiekun Teresa Miszczak

2. Szkoła Podstawowa w Suścu – opiekun Elżbieta Litkowiec

3. Szkoła Podstawowa w Ulhówku - opiekun pani Celina Trześniowska

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Łosińcu, opiekun - Marian Wójtowicz

 

Gimnazja

1. Gimnazjum Nr 1 w Niemcach – opiekunowie Agnieszka Boguta, Marek Gruda

2. Publiczne Gimnazjum w Lubyczy Królewskiej - opiekun Pani Grażyna Szałaj

3. Publiczne Gimnazjum w Bełżcu- opiekunowie - Barbara Jaszak,  Agnieszka Kusiak

Wyróżnienia:

- Gimnazjum Publiczne w Suścu, opiekunowie - Urszula Bartoszek, Maria Mielniczek,

- Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie – opiekun Teresa Miszczak

Szkoły ponadgimnazjalne:

1.  ZS nr 1 w Tomaszowie Lub., opiekunowie Anna Branach i Robert Wojciechowski

 

Nagrody specjalne Wójta Gminy Susiec za opracowanie graficzne gazetek:

1. Gimnazjum w Wąwolnicy opiekun – Izabela Stelmach

2. Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lub. – opiekun Waldemar Jurczyszyn

 

Sponsorzy:  

  1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwo Jozefów
  2. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
  3. Wójt Gminy Susiec
  4. Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Suścu
  5. Roztoczański  Park Narodowy
  6. Urząd Marszałkowski w Lublinie
  7. Wydawnictwo WSiP oraz PWN

Sponsorom, uczestnikom konkursu, nauczycielom, gościom, organizatorzy podsumowania konkursu składają serdeczne podziękowania za wspólne spotkanie i działania na rzecz rozwoju edukacji w regionie.

Opracowała:

Doradca metodyczny – Urszula Bartoszek

 

Galeria

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )